Διαδραστικός Χάρτης

Παρακάτω παρουσιάζεται ο χάρτης της Ελλάδος χωρισμένος σε νομούς και κλιματικές ζώνες. Μετακινείτε τον χάρτη κάνοντας αριστερό mouse-click & drag. Με αριστερό mouse-click σε κάποιο νομό βλέπετε τις πληροφορίες σχετικά με τα Π.Ε.Α. τα οποία έχουν εκδοθεί στον νομό αυτό, καθώς επίσης και τις ενεργειακές τους κατηγορίες. Zoom-In/Zoom-Out υποστηρίζεται.
Τελευταία ενημέρωση από το αρχείο επιθεώρησης κτιρίων: 31/12/2023.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ