ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση : «Τυποποίηση στις διαδικασίες του ελέγχου ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού»
(Στην εσπερίδα με τίτλο: «Η τυποποίηση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων» που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, στις 30 Ιανουαρίου 2019).


Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση : «Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
(Στην ημερίδα με τίτλο: «Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στις 21 Μαρτίου 2018).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση : «ENERGY CONSUMPTION PROFILE OF THE EXISTING BUILDING STOCK IN GREECE – THE EXPERIENCE AND OUTCOMES OF THE ENERGY INSPECTIONS»
(Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation (ENGAGER 2017-2021)» στο πλαίσιο του προγράμματος COST Action 16232 που διοργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 6 Μαρτίου 2018).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση : «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε.20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec στο M.E.C. Παιανίας, με θέμα «Οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης Ενέργειας και η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας», 3 Μαρτίου 2018).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Υφιστάμενη κατάσταση δημόσιων κτηρίων ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση.»
(Στην Ημερίδα του Εργαστηρίου Διερεύνησης (Living Lab) «Χρηματοδότηση Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτωση Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις» που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο του έργου GRASPINNO, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), 28 Φεβρουαρίου 2018).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κατοικίας και Τριτογενούς Τομέα»
(Στην Ημερίδα «Μηχανισμοί & Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 31 Μαΐου 2017).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων. Παρουσίαση Στατιστικών στοιχείων των ΠΕΑ από το ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων»
(Στο Διήμερο Ενέργειας «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), 26 Οκτωβρίου 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Απόδοση Δημοσίων Κτιρίων»
(Στην Hμερίδα «Έργα Αειφόρου Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα και η εμπειρία των ΟΤΑ από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Mayors in Action και Republic_ZEB, 14 Οκτωβρίου 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων»
(Στην Hμερίδα «Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Request2action και Republic_ZEB, Ιούνιος 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Αποτελέσματα Ελέγχων στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της Ελλάδος»
(Στη Συνάντηση του έργου QUALICHeCK με θέμα «Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια», που διοργανώθηκε από την Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων και Ενεργειακοί Επιθεωρητές»
(Στην Hμερίδα «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας και την Ενεργειακή Επιθεώρηση», που διοργανώθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE, Μάρτιος 2015).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
(Στο Συνέδριο «Η Ανάπτυξη που Θέλουμε – Διαχείριση Ενέργειας» που διοργανώθηκε από την ΑΡΓΩ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ, Ιούλιος 2013).