Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42): «Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, και το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας».

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υ.Π.ΕΝ/Ε.Γ.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.2 του Π.Δ.132/2017 (ΦΕΚ Α΄ 160),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα στατιστικά αποτελέσματα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν καταχωρηθεί στο (ηλεκτρονικό) Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων.

Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται γραφήματα και πίνακες δεδομένων σχετικά με :

1. Το Πλήθος Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ανά Τύπο Κτιρίου & Ενεργειακή Κατηγορία.
2. Πλήθος Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ανά Τύπο Κτιρίου & Χρήση.
3. Πλήθος Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ανά Χρήση & Ενεργειακή Κατηγορία.
4. Πλήθος Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ανά Λόγο Έκδοσης.
5. Μέση Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στη θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ, φωτισμό, ΑΠΕ και ΣΗΘ.

για τα κτίρια οικιακού τομέα, κτίρια τριτογενούς τομέα, δημόσια κτίρια, όλης της ελληνικής Επικράτειας, αλλά και για κάθε Περιφέρεια, Νομό και Δήμο αυτής.

Μέσω του εν λόγω διαδραστικού ιστοτόπου επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών και όλων των ερευνητικών φορέων σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της χώρας μας.


Πληροφορίες


Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.