ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ανάλυση Αποτελεσμάτων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κατοικίας και Τριτογενούς Τομέα»
(Στην Ημερίδα «Μηχανισμοί & Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 31 Μαΐου 2017).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων. Παρουσίαση Στατιστικών στοιχείων των ΠΕΑ από το ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων»
(Στο Διήμερο Ενέργειας «Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας που διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), 26 Οκτωβρίου 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Απόδοση Δημοσίων Κτιρίων»
(Στην Hμερίδα «Έργα Αειφόρου Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα και η εμπειρία των ΟΤΑ από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Mayors in Action και Republic_ZEB, 14 Οκτωβρίου 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων»
(Στην Hμερίδα «Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων Request2action και Republic_ZEB, Ιούνιος 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Αποτελέσματα Ελέγχων στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της Ελλάδος»
(Στη Συνάντηση του έργου QUALICHeCK με θέμα «Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια», που διοργανώθηκε από την Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2016).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων και Ενεργειακοί Επιθεωρητές»
(Στην Hμερίδα «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας και την Ενεργειακή Επιθεώρηση», που διοργανώθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE, Μάρτιος 2015).

Κατεβάστε την παρουσίασηΠαρουσίαση: «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
(Στο Συνέδριο «Η Ανάπτυξη που Θέλουμε – Διαχείριση Ενέργειας» που διοργανώθηκε από την ΑΡΓΩ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ, Ιούλιος 2013).