ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα από τον Χάρτη

Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015
Energy Performance Of Buildings Certificates: Statistical Analysis For 2015Energy Performance Of Buildings Certificates: Statistical Analysis For 2015
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2016Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2016

 

Τελευταία ενημέρωση από το αρχείο επιθεώρησης κτιρίων: 31/12/2017