ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιλέξτε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα από τον Χάρτη

Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015
Energy Performance Of Buildings Certificates: Statistical Analysis For 2015Energy Performance Of Buildings Certificates: Statistical Analysis For 2015
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2016Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2016
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2017Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2017
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2018Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2018
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2019Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2019
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2020Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2020
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2021Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2021
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2022Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2022

 

Τελευταία ενημέρωση από το αρχείο επιθεώρησης κτιρίων: 31/03/2024